TEMPUS je technologická platforma určená primárně pro sdílení informací a kontrolu procesů v technických oblastech. Hlavním směrem našeho podnikání je vyhledávání nových příležitostí pro využití technologie TEMPUS a neustálá  rozšiřování možností softwarové podpory stávajících segmentů trhu.

Nosným prvkem našich produktů je využití mobilních aplikací pro práci s informacemi v terénu.

Mezi stávající nejvýznamnější segmenty TEMPUS trhu patří zejména

V jednotlivých segmentech trhu zajišťují spokojenost našich zákazníků společnosti

  • TEMPUS New Technology s.r.o.
  • Software Solutions s.r.o.
  • Software Solutions Global s.r.o.
  • TEMPUS Project Management s.r.o.