Construction Management

TEMPUS pro Construction Management je platforma pro řízení, koordinaci a kontrolu více dodavatelů na stavbě. Prostřednictvím obchodních balíků lze tendrovat jednotlivé dodavatele, schvalovat jejich platnou realizační dokumentaci, použité materiály a technologie, provádět fyzickou kontrolu kvality jejich prací, přejímek a zakrývaných částí stavby.
Uplatňováním vad a nedodělků při přejímkách a nesouladů během výstavby prostřednictvím mobilních aplikací  u jednotlivých dodavatelů ve velmi krátkých termínech a kontrolou odstraněním takto zjištěných vad se zefektivňuje hodnota poskytovaných služeb, které Construction Manager zajišťuje pro investora.
V projektech Construction Managementu lze s výhodou využít funkce platformy TEMPUS pro Document Control, Quality Management, Cost Management a komunikaci ohledně výstavby, jako jsou změnové listy, klientské změny a otázky na projekt.
Jedním z výstupů platformy TEMPUS je přehled záruk za jednotlivé obchodní soubory a dodávky v jednotlivých prostorách stavby. Tyto výstupy s výhodou využije provozovatel při následném řešení reklamací a denního provozu objektů.