facility Management

TEMPUS platforma nabízí v oblasti Facility široké možnosti využití, jedná se zejména o evidenci záznamů v terénu pro preventivní a nahodilou údržbu, provádění revizí a kontrol spotřebičů. TEMPUS platforma využívá komunikace prostřednictvím čárových kódů a QR kódů k identifikaci technologie a místností.

Specifickou nadstavbou TEMPUS v oblasti Facility je obchůzková činnost. Tato nadstavba našla svoje uplatnění například při kontrolách vzduchotechnických jednotek a filtrů v nemocnicích, kde TEMPUS působí v rámci projektu bezpečná nemocnice.