Dopravní Infrastruktura

Integrační platforma TEMPUS je určena pro železniční a silniční stavby a zahrnuje související metodická řešení. Součástí je Elektronický stavební deník a aplikace v oblasti ekonomika staveb.
Platforma je stále více využívána pro kontrolu dopravních staveb. Mobilní aplikace TEMPUS Touch podporují práci v terénu v oblasti přejímek, technických prohlídek, řešení nesouladů, potvrzování výsledků zkoušek a geodetických zaměření, práci s dokumentací v terénu.
Během využívání TEMPUS platformy na liniových stavbách došlo ke standardizaci jednotlivých ukazatelů a katalogů našich klientů, což umožňuje dlouhodobé vyhodnocování efektivity kontrolovaných procesů.
Důležitým prvkem, který TEMPUS platforma v oblasti liniových staveb poskytuje, je  reporting a notifikační služby, které podporují sdílení informací o výstavbě účastníky projektu.