Dopravní Infrastruktura

Integrační platforma TEMPUS je stále více využívána pro kontrolu dopravních staveb.  Mobilní aplikace TEMPUS Touch podporují práci v terénu v oblasti přejímek, technických prohlídek, řešení nesouladů, potvrzování výsledků zkoušek
a geodetických zaměření, práci s dokumentací v terénu.

Během využívání TEMPUS platformy na liniových stavbách došlo ke standardizaci jednotlivých ukazatelů a katalogů našich klientů, což umožňuje dlouhodobé vyhodnocování efektivity kontrolovaných procesů.

Důležitým prvkem, který TEMPUS platforma v oblasti liniových staveb poskytuje, je  reporting a notifikační služby, které podporují sdílení informací o výstavbě účastníky projektu.