Infrastruktura měst

TEMPUS dlouhodobě působí v oblasti údržby infrastruktury měst.
Je orientován na městské společnosti a privátní firmy, zajišťující údržbu městského majetku. Pro tyto účely je TEMPUS vybaven sadou komponent pro integraci s geografickými informačními systémy a agendovými systémy  měst.
Technologie mobilních aplikaci TEMPUS Touch obsahuje řadu standardizovaných formulářů pro jednotlivé agendy. Jedná se například o komunikace měst, veřejné osvětlení, mobiliář měst, sportoviště, dětská hřiště a další.