Project Management

Project Management je forma řízení stavebního projektu s jedním generálním dodavatelem na stavbě. Platforma TEMPUS je v tomto případě zaměřena především na průběžnou kontrolu kvality prací, evidenci přejímek, schvalování a připomínkování realizační dokumentace dodavatele a komunikaci s generálním dodavatelem ve věci změn, klientských požadavků a na kontrolu fakturace dodavatele.
Platforma TEMPUS umožňuje v oblasti Project Managementu sledovat milníky výstavby s vazbou na fakturace, fyzické přejímky a kvalitu provedených prací a dodávek.