3 / 2019 Kontrola kvality výstavby na projektu LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM

Společnost REMIN s.r.o. využije TEMPUS pro kontrolu kvality výstavby a evidenci prostavěnosti a aktuálního stavu projektu pro investora, kterým je developerská společnost LORDSHIP. V rámci projektu zajistí TEMPUS sdílení záznamů mezi technickým dozorem investora, generálním dodavatelem stavby a investorem. LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM je multifunkční obchodně – administrativní projekt s pronajímatelnou plochou 21 300m2  a 500 parkovacími místy.

Číst →

3 / 2019 FN Brno Bohunice využije technologii TEMPUS pro plánování a kontroly revizí vyhrazených zařízení

TEMPUS New Technology s.r.o. implementuje update elektronického provozního deníku Centrálního velínu FN Brno Bohunice, který ve spojení se stávající technologií Latis společnosti Trade FIDES a.s. umožní plánování a kontroly revizí vyhrazených zařízení. Z hlediska bezpečnosti provozu technologií FN Brno Bohunice se jedná o klíčová zařízení – například tlakové nádoby, elektrozařízení, zdvihací zařízení, protipožární klapky a…

Číst →

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři, děkujeme za spolupráci a Vaši přízeň a přejeme Vám šťastný a úspěšný nový rok. TEMPUS New Technology  

Číst →

12 / 2018 Elektronický stavební deník pro stavby ŘSD ČR

Tempus New Technology s.r.o. implementuje na základě uzavřené smlouvy elektronický stavební deník pro stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR. Součástí dodávaného řešení je integrace elektronického stavebního deníku se stávající aplikací TEMPUS pro oblast odsouhlasování provedených prací a dodávek na stavbách.

Číst →

10 / 2018 TEMPUS na jednom z největších stavenišť v Evropě

Mezinárodní developerská společnost HB Reavis Slovakia a.s. buduje v Bratislavě nový mezinárodní autobusový terminál, přičemž parkovací plochy a nástupiště autobusů budou umístěné v podzemí. Toto řešení se osvědčilo např. v Madridu, New Yorku nebo Helsinkách. Součástí multifunkčního projektu, jehož otevření se plánuje v roce 2020, je i výšková administrativní budova Nivy Tower, nákupní centrum a moderní tržnice. Projekt Stanica Nivy v Bratislavě, na němž jsou využívány produkty TEMPUS, je v současnosti jedním z největších stavenišť v Evropě.

Číst →

10 / 2018 Funkce TEMPUS podpoří projekt Nemeton společnosti STRIX Chomutov a.s. v oblasti geotechniky

TEMPUS New Technology s.r.o.  připravila první verzi mobilní technologie TEMPUS – Nemeton, která je určena pro monitoring skalních sesuvů, které se dotýkají infrastruktury Ředitelství silnic a dálnic ČR, SŽDC, Lesů ČR s výhledem na širší rozsah uživatelů. TEMPUS – Nemeton zajistí pasportizaci lokalit, úseků a objektů, dotčených možnými skalními sesuvy a následné rychlé vyhodnocení rizik přímo…

Číst →

10 / 2018 TEMPUS Document Control na projektu NIVY

Mezinárodní společnost HB Reavis Slovakia a.s. využívá pro centrální kontrolu a evidenci projektové dokumentace na Projektu Nivy Tower a Stanica Nivy TEMPUS Document Control. Aplikace jsou součástí širší integrační platformy TEMPUS využívané na tomto rozsáhlém projektu.

Číst →

10 / 2018 Bytové domy na Pomezí – klientské změny

TEMPUS zajistí od 1.10.2018 aplikační podporu řešení klientských změn na projektu KKCG Real Estate a.s. Bytové domy na Pomezí. Cílem je zajistit komunikaci mezi investorem, manažerem klientských změn a generálním dodavatelem v oblasti řešení standardů jednotlivých bytů s vazbou na odstraňování případných vad identifikovaných při přejímkách.

Číst →

09 / 2018 Projekt Centrum Palmovka

Společnost KVS-Projekt vybrala TEMPUS jako aplikační platformu pro kontrolu kvality, kontrolu a evidenci dokumentace a kontrolu plnění milníků na projektu Centrum Palmovka. Toto centrum zahrnuje administrativní budovu jako sídlo radnice městské části Praha 8 a Centrum záchranné služby. Projekt vzhledem ke své povaze zahrnuje velké množství specifických technologií, o nichž bude společnost KVS-Projekt kompletovat v…

Číst →