NOVINKY

12/2017 Kontroly obchůzek a výměny filtrů Fakultní nemocnice Brno Bohunice
V rámci spolupráce se společností FIDES Trade a.s., implementuje TEMPUS New Technology s.r.o. moduly kontroly obchůzek a kontroly výměny filtrů jako rozšíření funkčnosti integrační platformy LATIS Fakultní nemocnice v Brno Bohunice.

11/2017 TEMPUS na modernizaci Avion Shopping Park a IKEA Brno
TEMPUS New Technology s.r.o. poskytne aplikace pro Quality Management a Document Control pro společnost PM Group s.r.o. v rámci Modernizace Nákupního centra Avion Shopping Park v Brně a dostavba IKEA Brno.

11/2017 Kontrola kvality prací při modernizaci a dostavbě Aquaparku Teplice
Technologie TEMPUS se nově využívá pro kontrolu kvality v rámci modernizace a dostavby AQ Teplice, kde zajišťuje dokumentaci postupu prací a je využívána při organizování odstraění neshod během výstavby.

10/2017 KKCG Real Estate využije TEMPUS pro kontrolu výstavby nových projektů a kontrolu provozu stávajících objektů
TEMPUS New Technology s.r.o. uzavřela smlouvu se společností KKCG Real Estae a.s. na využití technologie TEMPUS pro kontrolu výstavby nových developerských projektů a pro řešení provozu stávajících objektů. Kontrakt je uzavřen na 10 let a zahrnuje softwarovou podporu pro Quality Management, Document Control Management, Cost Management, HSE a Facility. TEMPUS zajistí sdílení informací a schvalovací procesy mezi investorem, projektanty, stavebními manažery, cost manažery, dodavateli stavebních prací a dodavateli služeb pro provoz. Prvním projektem v rámci kontroly výstavby, který využije technologii TEMPUS je Bořislávka Centrum Praha 10.

9/2017 Nákupní centrum Chodov připravuje v TEMPUS karty místností
Společnost Unibail Rodamco v rámci modernizace NC Chodov a řešení reklamací využívá aplikace TEMPUS, nově připravujeme nasazení karet místností pro zlepšení logistiky řešení reklamací

8/2017 TEMPUS na Ředitelství silnic a dálnic ČR
Tempus New Technology dodala na základě uzavřeného kontraktu nové webové aplikace pro kontrolu výstavby v rámci Ředitelství silnic a dálnic ČR. Nové řešení integruje kontrolu kvality prací zajišťovanou vlastními pracovníky Úseku kontroly kvality staveb ŘSD a kontrolu přejímek a odsouhlasení prací, které vykonávají externí společnosti pro ŘSD ČR na bázi mandátních smluv. Současně byly vylepšeny funkčnosti mobilních aplikací pro práci v terénu