Real Estate

Integrační platforma TEMPUS je určená pro kontrolu procesů výstavby realitních projektů z úrovně developera.  Je založena na širokém sdílení informací o výstavbě mezi investorem, dodavateli, projektanty,  architektem, projektovým managerem,
cost managerem a  technickými dozory.

TEMPUS umožňuje řízení a schvalování všech stupňů dokumentace staveb, kontrolu
a schvalování fakturací, kontrolu kvality prací. Řízení změnových listů s vazbou na rozpočet projektu, řízení klientských změn a řešení otázek na projekt jednotlivých účastníků výstavby.

Prostřednictvím TEMPUS lze získat celkové přehledy o stavu developerského projektu, vývoji nákladů, stavu projektové dokumentace a komunikaci účastníků projektu.