Přejímky staveb na železniční infrastruktuře

Konečným uživatelem software je Správa železnic. Software zahrnuje kalkulace provozních vícenákladů, ztráty času, tržeb, ztráty dopravců a třetích subjektů, ocenění vlivu externalit v rámci staveb.

Další významnou součástí je strukturalizace řídících dokumentů pro zahrnutí kalkulací do dalších fází přípravy staveb a následně do veřejné zakázky pro výběr zhotovitele stavebních prací.

Součástí software je digitalizace metodiky ocenění výluk pro účely zahrnutí pro veřejných zakázek pro výběr zhotovitele stavebních prací.

Přejímky staveb na železniční infrastruktuře

Konečným uživatelem software je Správa železnic. Software zahrnuje kalkulace provozních vícenákladů, ztráty času, tržeb, ztráty dopravců a třetích subjektů, ocenění vlivu externalit v rámci staveb.

Další významnou součástí je strukturalizace řídících dokumentů pro zahrnutí kalkulací do dalších fází přípravy staveb a následně do veřejné zakázky pro výběr zhotovitele stavebních prací.

Součástí software je digitalizace metodiky ocenění výluk pro účely zahrnutí pro veřejných zakázek pro výběr zhotovitele stavebních prací.

Přejímky staveb na železniční infrastruktuře

Konečným uživatelem software je Správa železnic. Software zahrnuje kalkulace provozních vícenákladů, ztráty času, tržeb, ztráty dopravců a třetích subjektů, ocenění vlivu externalit v rámci staveb.

Další významnou součástí je strukturalizace řídících dokumentů pro zahrnutí kalkulací do dalších fází přípravy staveb a následně do veřejné zakázky pro výběr zhotovitele stavebních prací.

Součástí software je digitalizace metodiky ocenění výluk pro účely zahrnutí pro veřejných zakázek pro výběr zhotovitele stavebních prací.

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.