12 / 2018 Elektronický stavební deník pro stavby ŘSD ČR

Tempus New Technology s.r.o. implementuje na základě uzavřené smlouvy elektronický stavební deník pro stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR. Součástí dodávaného řešení je integrace elektronického stavebního deníku se stávající aplikací TEMPUS pro oblast odsouhlasování provedených prací a dodávek na stavbách.

Číst →

10 / 2018 Funkce TEMPUS podpoří projekt Nemeton společnosti STRIX Chomutov a.s. v oblasti geotechniky

TEMPUS New Technology s.r.o.  připravila první verzi mobilní technologie TEMPUS – Nemeton, která je určena pro monitoring skalních sesuvů, které se dotýkají infrastruktury Ředitelství silnic a dálnic ČR, SŽDC, Lesů ČR s výhledem na širší rozsah uživatelů. TEMPUS – Nemeton zajistí pasportizaci lokalit, úseků a objektů, dotčených možnými skalními sesuvy a následné rychlé vyhodnocení rizik přímo…

Číst →

8/2017 TEMPUS na Ředitelství silnic a dálnic ČR

Tempus New Technology dodala na základě  uzavřeného kontraktu  nové webové aplikace pro kontrolu výstavby v rámci Ředitelství silnic a dálnic ČR. Nové řešení integruje kontrolu kvality prací zajišťovanou vlastními pracovníky Úseku kontroly kvality staveb ŘSD a kontrolu přejímek a odsouhlasení prací, které vykonávají externí společnosti pro ŘSD ČR na bázi mandátních smluv. Současně byly vylepšeny…

Číst →