01/2018 Laboratorní deníky Ředitelství silnic a dálnic ČR

01/2018 Laboratorní deníky Ředitelství silnic a dálnic ČR Stávající TEMPUS webová aplikace Ředitelství silnic a dálnic ČR byla doplněna o laboratorní deníky. Jedná se o centrální evidenci výsledků laboratorních zkoušek prováděných v rámci výstavby a modernizace dálnic, s možností využívat tyto informace při odsouhlasování prací na jednotlivých technologických vrstvách technickými dozory v terénu.

Číst →