10 / 2018 Funkce TEMPUS podpoří projekt Nemeton společnosti STRIX Chomutov a.s. v oblasti geotechniky

TEMPUS New Technology s.r.o.  připravila první verzi mobilní technologie TEMPUS – Nemeton, která je určena pro monitoring skalních sesuvů, které se dotýkají infrastruktury Ředitelství silnic a dálnic ČR, SŽDC, Lesů ČR s výhledem na širší rozsah uživatelů. TEMPUS – Nemeton zajistí pasportizaci lokalit, úseků a objektů, dotčených možnými skalními sesuvy a následné rychlé vyhodnocení rizik přímo…

Číst →