Pronájem licencí TEMPUS a datového prostoru formou služby po dobu trvání projektu

TEMPUS Team zajišťuje rozsáhlý řešitelský servis s cílem přizpůsobit co nejvíce funkce TEMPUS potřebám zákazníka pro jeho projekty

Podpora zákazníků během provozu, zahrnující help desk, telefonické a osobní konzultace, implementaci vstupních dat a úpravy formulářů

Individuální jednoúčelové úpravy TEMPUS aplikací