12 / 2018 Elektronický stavební deník pro stavby ŘSD ČR

Tempus New Technology s.r.o. implementuje na základě uzavřené smlouvy elektronický stavební deník pro stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR. Součástí dodávaného řešení je integrace elektronického stavebního deníku se stávající aplikací TEMPUS pro oblast odsouhlasování provedených prací a dodávek na stavbách.

Číst →

10 / 2018 TEMPUS na jednom z největších stavenišť v Evropě

Mezinárodní developerská společnost HB Reavis Slovakia a.s. buduje v Bratislavě nový mezinárodní autobusový terminál, přičemž parkovací plochy a nástupiště autobusů budou umístěné v podzemí. Toto řešení se osvědčilo např. v Madridu, New Yorku nebo Helsinkách. Součástí multifunkčního projektu, jehož otevření se plánuje v roce 2020, je i výšková administrativní budova Nivy Tower, nákupní centrum a moderní tržnice. Projekt Stanica Nivy v Bratislavě, na němž jsou využívány produkty TEMPUS, je v současnosti jedním z největších stavenišť v Evropě.

Číst →

10 / 2018 Funkce TEMPUS podpoří projekt Nemeton společnosti STRIX Chomutov a.s. v oblasti geotechniky

TEMPUS New Technology s.r.o.  připravila první verzi mobilní technologie TEMPUS – Nemeton, která je určena pro monitoring skalních sesuvů, které se dotýkají infrastruktury Ředitelství silnic a dálnic ČR, SŽDC, Lesů ČR s výhledem na širší rozsah uživatelů. TEMPUS – Nemeton zajistí pasportizaci lokalit, úseků a objektů, dotčených možnými skalními sesuvy a následné rychlé vyhodnocení rizik přímo…

Číst →

10 / 2018 TEMPUS Document Control na projektu NIVY

Mezinárodní společnost HB Reavis Slovakia a.s. využívá pro centrální kontrolu a evidenci projektové dokumentace na Projektu Nivy Tower a Stanica Nivy TEMPUS Document Control. Aplikace jsou součástí širší integrační platformy TEMPUS využívané na tomto rozsáhlém projektu.

Číst →

10 / 2018 Bytové domy na Pomezí – klientské změny

TEMPUS zajistí od 1.10.2018 aplikační podporu řešení klientských změn na projektu KKCG Real Estate a.s. Bytové domy na Pomezí. Cílem je zajistit komunikaci mezi investorem, manažerem klientských změn a generálním dodavatelem v oblasti řešení standardů jednotlivých bytů s vazbou na odstraňování případných vad identifikovaných při přejímkách.

Číst →

09 / 2018 Projekt Centrum Palmovka

Společnost KVS-Projekt vybrala TEMPUS jako aplikační platformu pro kontrolu kvality, kontrolu a evidenci dokumentace a kontrolu plnění milníků na projektu Centrum Palmovka. Toto centrum zahrnuje administrativní budovu jako sídlo radnice městské části Praha 8 a Centrum záchranné služby. Projekt vzhledem ke své povaze zahrnuje velké množství specifických technologií, o nichž bude společnost KVS-Projekt kompletovat v…

Číst →

09 / 2018 Monitoring procesů Fakultní nemocnice Brno

Centrální velín FN Brno Bohunice implementoval technologii TEMPUS pro monitorování obchůzkové činnosti, údržby technologií a výměny filtrů. Na základě identifikace jednotlivých strojoven prostřednictvím čárových kódů provádí pracovníci centrálního velínu autorizaci provedení jednotlivých činností v rámci obchůzek prostřednictvím mobilních aplikací. Na dispečinku centrálního velínu pak lze analyzovat příčiny a původy nesouladů v technologickém provozu, sledovat úplnost…

Číst →

08/2018 TEMPUS a továrna dánské společnosti TOMS v polském městě Nowa Sól

Dánská společnost TOMS buduje v polském městě Nowa Sól na 20 hektarech továrnu na výrobu čokolády a vytvoří více než 130 pracovních míst. Pro kontrolu kvality stavebních a technologických prací vybral project manager PM Group Polska technologii TEMPUS. Po dobu výstavby bude TEMPUS evidovat vady a nedodělky, dokumentovat jejich odstraňování a evidovat technologicky a stavebně podstatná…

Číst →

06/2018 TEMPUS New Technology uzavřela smlouvu s mezinárodní developerskou společností HB Reavis

TEMPUS New Technology s.r.o. uzavřela smlouvu s mezinárodní developerskou společností HB Reavis na využití technologie TEMPUS pro kontrolu výstavby projektu Stanica Nivy v Bratislavě. Rozsáhlý projekt zahrnuje 125 metrů vysokou administrativní budovu Nivy Tower, nadregionální pětiúrovňové nákupní centrum, moderní tržnici a mezinárodní autobusový terminál umístěný v podzemí. Střecha projektu nabídne zahrady a relaxační zónu o velikosti dvou fotbalových hřišť, jejíž součástí…

Číst →