05/2018 GDPR

Vážení zákazníci, s ohledem na novou evropskou legislativu týkající se ochrany osobních údajů (tzv. GDPR) bychom Vás chtěli informovat o přijetí patřičných opatření k zajištění ochrany osobních údajů našich zákazníků. Podrobnější informace týkající se dodržování GDPR v našich společnostech naleznete v sekci GDPR.        

Číst →

03/2018 TEMPUS je testován ve Foxconn Pardubice

TEMPUS v rámci testovacího provozu ve Foxconn Pardubice zajišťuje komunikaci mezi investorem a facility managerem v oblasti nahodilé a preventivní údržby. Cílem je zrychlit a zjednodušit tuto komunikaci a připravit návaznost na stávající IT infrastrukturu klienta v oblasti facility managementu.  

Číst →

Technologie TEMPUS je inteligentní integrovanou platformou pro kontrolu a řízení organizace výstavby a sdílení dat účastníky projektu, která zefektivňuje komunikaci s dodavateli a pro investora zajišťuje přehledný a aktuální reporting.

 

 

01/2018 Laboratorní deníky Ředitelství silnic a dálnic ČR

01/2018 Laboratorní deníky Ředitelství silnic a dálnic ČR Stávající TEMPUS webová aplikace Ředitelství silnic a dálnic ČR byla doplněna o laboratorní deníky. Jedná se o centrální evidenci výsledků laboratorních zkoušek prováděných v rámci výstavby a modernizace dálnic, s možností využívat tyto informace při odsouhlasování prací na jednotlivých technologických vrstvách technickými dozory v terénu.

Číst →

12/2017 TEMPUS doplnil integrační platformu Latis SQL společnosti Trade FIDES, a.s. ve Fakultní nemocnici Brno Bohunice.

Mobilní aplikace TEMPUS vytvořila prostředí pro řešení obchůzek a kontrol technologií ve Fakultní nemocnici Brno Bohunice. Nově nasazený elektronický provozní deník na centrálním dispečinku nemocnice eviduje nesoulady na technologiích a podporuje procesy jejich odstraňování. V této oblasti zajišťuje TEMPUS potřeby pracovníků centrálního dispečinku na preventivní údržbu klíčových technologií, včetně kontrol výměny filtrů.    

Číst →

10/2017 KKCG Real Estate využije TEMPUS pro kontrolu výstavby nových projektů a kontrolu provozu stávajících objektů

TEMPUS New Technology s.r.o. uzavřela smlouvu se společností KKCG Real Estate a.s. na využití technologie TEMPUS pro kontrolu výstavby nových developerských projektů a pro řešení provozu stávajících objektů. Kontrakt je uzavřen na 10 let a zahrnuje softwarovou podporu pro Quality Management, Document Control Management, Cost Management, HSE a Facility. TEMPUS zajistí sdílení informací a schvalovací…

Číst →