8/2017 TEMPUS na Ředitelství silnic a dálnic ČR

Tempus New Technology dodala na základě  uzavřeného kontraktu  nové webové aplikace pro kontrolu výstavby v rámci Ředitelství silnic a dálnic ČR. Nové řešení integruje kontrolu kvality prací zajišťovanou vlastními pracovníky Úseku kontroly kvality staveb ŘSD a kontrolu přejímek a odsouhlasení prací, které vykonávají externí společnosti pro ŘSD ČR na bázi mandátních smluv. Současně byly vylepšeny…

Číst →