3 / 2019 Kontrola kvality výstavby na projektu LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM

Společnost REMIN s.r.o. využije TEMPUS pro kontrolu kvality výstavby a evidenci prostavěnosti a aktuálního stavu projektu pro investora, kterým je developerská společnost LORDSHIP. V rámci projektu zajistí TEMPUS sdílení záznamů mezi technickým dozorem investora, generálním dodavatelem stavby a investorem. LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM je multifunkční obchodně – administrativní projekt s pronajímatelnou plochou 21 300m2  a 500 parkovacími místy.

Číst →

3 / 2019 FN Brno Bohunice využije technologii TEMPUS pro plánování a kontroly revizí vyhrazených zařízení

TEMPUS New Technology s.r.o. implementuje update elektronického provozního deníku Centrálního velínu FN Brno Bohunice, který ve spojení se stávající technologií Latis společnosti Trade FIDES a.s. umožní plánování a kontroly revizí vyhrazených zařízení. Z hlediska bezpečnosti provozu technologií FN Brno Bohunice se jedná o klíčová zařízení – například tlakové nádoby, elektrozařízení, zdvihací zařízení, protipožární klapky a…

Číst →

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři, děkujeme za spolupráci a Vaši přízeň a přejeme Vám šťastný a úspěšný nový rok. TEMPUS New Technology  

Číst →

12 / 2018 Elektronický stavební deník pro stavby ŘSD ČR

Tempus New Technology s.r.o. implementuje na základě uzavřené smlouvy elektronický stavební deník pro stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR. Součástí dodávaného řešení je integrace elektronického stavebního deníku se stávající aplikací TEMPUS pro oblast odsouhlasování provedených prací a dodávek na stavbách.

Číst →

10 / 2018 TEMPUS na jednom z největších stavenišť v Evropě

Mezinárodní developerská společnost HB Reavis Slovakia a.s. buduje v Bratislavě nový mezinárodní autobusový terminál, přičemž parkovací plochy a nástupiště autobusů budou umístěné v podzemí. Toto řešení se osvědčilo např. v Madridu, New Yorku nebo Helsinkách. Součástí multifunkčního projektu, jehož otevření se plánuje v roce 2020, je i výšková administrativní budova Nivy Tower, nákupní centrum a moderní tržnice. Projekt Stanica Nivy v Bratislavě, na němž jsou využívány produkty TEMPUS, je v současnosti jedním z největších stavenišť v Evropě.

Číst →