08/2020 Nový projekt Envelopa Office Center v Olomouci

Náš dlouhodobý obchodní partner společnost RUBY Project Management

s.r.o. nasadila TEMPUS na řešení Vad a nedodělků, bezpečnost práce a

dokumentaci prací na kontrolu výstavby projektu Envelopa Office Center v

Olomouci. Objekt zahrnuje rozsáhlé prostory pro zdravotnické služby a

administrativu.

Pro účely tohoto projektu byly v TEMPUS navrženy a realizovány úpravy

pro větší efektivitu kontroly prováděných prací a dodávek.