07/2020 Novým uživatelem technologie TEMPUS je společnost OM Consulting s.r.o.

Společnost OM Consulting začala využívat technologii TEMPUS pro odstraňování vad, BOZP koordinaci a dokumentaci prací na první etapě projektu společnosti Penta Real Estate:
Rezidenční projekt MAISON Ořechovka.