06/2020 Nová komponenta TEMPUS Document Control

Vývojářský tým společnosti TEMPUS New Technology připravil zcela novou komponentu pro připomínkování a schvalování projektové dokumentace. Cílem je rozšíření funkcí na základě předchozích zkušeností a výrazné zrychlení a zefektivnění procesu sdílení a schvalování projektové dokumentace.