8 / 2019 Elektronický stavební deník Ředitelství silnic a dálnic ČR

dodaný společností TEMPUS New Technology bude doplněn o komponentu identifikace výzev a schvalování prací v konkrétních technologických vrstvách. Jedná se o transparentní přehledy postupu prací ve vztahu zhotovitel a správce stavby.