3 / 2019 Kontrola kvality výstavby na projektu LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM

Společnost REMIN s.r.o. využije TEMPUS pro kontrolu kvality výstavby a evidenci prostavěnosti a aktuálního stavu projektu pro investora, kterým je developerská společnost LORDSHIP. V rámci projektu zajistí TEMPUS sdílení záznamů mezi technickým dozorem investora, generálním dodavatelem stavby a investorem.
LETNÁ OBCHODNÍ CENTRUM je multifunkční obchodně – administrativní projekt s pronajímatelnou plochou 21 300m2  a 500 parkovacími místy.