3 / 2019 FN Brno Bohunice využije technologii TEMPUS pro plánování a kontroly revizí vyhrazených zařízení

TEMPUS New Technology s.r.o. implementuje update elektronického provozního deníku Centrálního velínu FN Brno Bohunice, který ve spojení se stávající technologií Latis společnosti Trade FIDES a.s. umožní plánování a kontroly revizí vyhrazených zařízení.
Z hlediska bezpečnosti provozu technologií FN Brno Bohunice se jedná
o klíčová zařízení – například tlakové nádoby, elektrozařízení, zdvihací zařízení, protipožární klapky a jiné.