09 / 2018 Monitoring procesů Fakultní nemocnice Brno

Centrální velín FN Brno Bohunice implementoval technologii TEMPUS pro monitorování obchůzkové činnosti, údržby technologií a výměny filtrů.
Na základě identifikace jednotlivých strojoven prostřednictvím čárových kódů provádí pracovníci centrálního velínu autorizaci provedení jednotlivých činností v rámci obchůzek prostřednictvím mobilních aplikací. Na dispečinku centrálního velínu pak lze analyzovat příčiny a původy nesouladů v technologickém provozu, sledovat úplnost a správnost provedených preventivních činností a personifikovat jednotlivé předdefinované úkoly v rámci obchůzek a výměnu filtrů.

Očekávaným přínosem je zejména:
–    Nepřetržité monitorování úplnosti preventivních a naplánovaných činností v rámci údržby technologií
–    Vyhodnocování příčin možných nesouladů a včasná reakce na vzniklé příčiny
–    Zvýšení bezpečnosti provozu a tím i bezpečnosti pacientů v návaznosti na provozy klíčových technologií
–    Důsledné sledování výměny filtrů
–    Optimalizace činností pracovníků centrálního velínu
–    Možnosti dlouhodobé optimalizace preventivních činností

Další rozvoj je směřován v návaznosti na rozpočet pro údržbu centrálního velínu, kontrolu servisních činností zajišťovaných externími dodavateli a vytváření optimálních paketů filtrů k jednotlivým zařízením s identifikací čárovými kódy.
Tuto technologii je možné po jejím ověření aplikovat i na jiné provozy FN Brno.