03/2018 rozšíření funkčnosti TEMPUS mobilních aplikací v rámci Fakultní nemocnice Brno Bohunice

Ve spolupráci se společností Trade FIDES, a.s. byla rozšířena funkčnost mobilních aplikací TEMPUS, využívaných v rámci centrálního velínu nemocnice pro účely obchůzek. Mimo jiné se zlepšení týká způsobu identifikace strojoven a úpravě logistiky využití.