Technologie TEMPUS je inteligentní integrovanou platformou pro kontrolu a řízení organizace výstavby a sdílení dat účastníky projektu, která zefektivňuje komunikaci s dodavateli a pro investora zajišťuje přehledný a aktuální reporting.