02/2018 TEMPUS se připravuje na odstraňování vad a nedodělků na stavbě IBM – Refit Chodov Praha

Společnost PM Group CZ na stavbě IBM – Refit Chodov Praha poprvé při kontrole vad a nedodělků využije novou verzi TEMPUS. Tato komplexnější integrační platforma pro kontrolu staveb má připravenou novou sadu funkcí nejen pro kontrolu kvality prací, ale i pro Document Control, Cost Management, změnová řízení a řešení klientských změn.