10/2017 KKCG Real Estate využije TEMPUS pro kontrolu výstavby nových projektů a kontrolu provozu stávajících objektů

TEMPUS New Technology s.r.o. uzavřela smlouvu se společností KKCG Real Estate a.s. na využití technologie TEMPUS pro kontrolu výstavby nových developerských projektů a pro řešení provozu stávajících objektů. Kontrakt je uzavřen na 10 let a zahrnuje softwarovou podporu pro Quality Management, Document Control Management, Cost Management, HSE a Facility. TEMPUS zajistí sdílení informací a schvalovací procesy mezi investorem, projektanty, stavebními manažery, cost manažery, dodavateli stavebních prací a dodavateli služeb pro provoz.
Prvním projektem v rámci kontroly výstavby, který využije technologii TEMPUS je multifunkční objekt Bořislavka Centrum, Praha 10.